Politika zasebnosti

Pri registraciji ali nakupu kupec dovoli RedEar design-u zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

RedEar design se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, 94/2007) vse podatke uporabljal izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bo posredovali tretji osebi. 

Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika in za nedoločen čas, oziroma če Zakon o varovanju osebnih podatkov predvideva drugače, za čas,kot ga predvideva.

Osebni podatki se zbirajo za namen nemotene izvedbe naročil oz. ponudbe, komunikacijo s kupcem, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletnih strani in storitev ter če se kupec tako odloči, za pošiljanje obvestil, novic in ponudb (preko mobilnega telefona ali e-mail-a).

V tem okviru se zbirajo naslednji podatki: IP-naslov, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, spol, telefonska številka, naslov elektronske pošte, čas in datum registracije ter arhiv komunikacije s spletno trgovino. Če gre za darilni bon, se zbirajo še ime in priimek obdarovanca ter njegov naslov.

Redear design spoštuje zasebnost uporabnikov spletne strani www.redear-design.com in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varovalo in jih brez privolitve ne bo posredovalo tretji osebi oziroma jih ne bo uporabilo drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani.

Uporabnik je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov, na način, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Uporabnikom je na voljo vpogled v podatke, ki jih hranimo o njih, preko njihovega uporabniškega računa.